• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Gravemelding - anmodning om påvisning for vei, vann og avløp

Informasjon

Informasjon

Gjelder for alle gravearbeider som kan komme i konflikt med kommunal vei, vann og avløp. Andre netteiere i kommunen må også kontaktes.

Ansvarlig utførendes ansvar:
Være kjent med de plikter som gjelder undersøkelse av gravestedet.
Utføre arbeidene etter gjeldende regler for graving i kommunale veger og gater. 
Påse at eier av VA-nett alltid har gitt sin godkjenning før det graves for tilknytning eller nær VA-nett.

Dersom trafikkarealer berøres skal entreprenøren utarbeide varslingsplan. Igangsetting skal ikke skje før vegholder har godkjent planen for trafikkavvikling med tidsangivelse. 

Ansvarlig utførende plikter å være kjent med retningslinjer for gravearbeider i kommunale veger og regulerte friområder.


Eieren eller brukeren av det etablerte anlegget er ansvarlig for all skade som måtte bli påført veg, friområder, offentlig VA-nett eller tredjeperson. Vegholder, eier av friområde og VA-nett fraskriver seg ethvert ansvar på anlegg som følge av drift/vedlikehold, bruk og belastning av området.
Så snart gravearbeidene er avsluttet skal driftsavdelingen varsles for kontroll av gjenfylling og reparasjon av vegdekke.


Behandlingstid: Normalt 14 dager


Merk at det ved akutt gravearbeid alltid skal leveres utfylt søknadsskjema i etterkant.

Vedlegg
Situasjonsplan som viser nøyaktig gravested og omfang vedlegges søknaden.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader